Ochrana autorských práv

Webové stránky www.eobal.sk (ďalej dielo) sú určené na osobnú potrebu ich používateľov. Dielo alebo jeho časti je neprípustné kopírovať, rozširovať, rozmnožovať, publikovať, uchovávať v databázach, sťahovať a pod. Na formu a obsah diela aj jeho časti sa vzťahuje ochrana na základe Autorského zákona a akékoľvek použitie tohto diela v rozpore s týmto zákonom alebo bez udelenia oprávnenia autora zakladá právnu zodpovednosť.