Antikorózne fólie

Zrušiť vybrané parametre

Antikorózne fólie obsahujú tzv. inhibítory korózie – látky, ktoré aktívne zabraňujú korózii kovov. Ponúkame – fólie a vrecia.

Princíp funkcie antikoróznych fólií:

  • fólie obsahujú tzv. inhibítory korózie – látky, ktoré zabraňujú korózii vytvorením mikroskopickej ochrannej vrstvy na prepravovanom produkte
  • vnútri obalu sa inhibítory samy uvoľňujú až do stavu nasýtenia okolitého prostredia

Použitie antikoróznych fólií

  • používajú sa v kombinácii s vonkajším nepriepustným obalom – najlepšie bariérovou fóliou
  • pre správnu funkčnosť fólií je nutné dodržať baliaci predpis (nedotýkať sa kovov rukami, drevené obaly používať iba z kvalitne vysušeného dreva a pod.)
  • typické použitie inhibítorov korózie je, ak dopredu nevieme presný dátum konca skladovania – pôsobia dlho a rovnomerne
Zrušiť vybrané parametre Nenašli ste, čo ste hľadali? Napíšte nám