NATRVALO sme pre vás znížili dopravné. Teraz len 3,49 €zobraziť menej ZISTIŤ VIAC

zobraziť viac ZISTIŤ VIAC

Náhrady europaliet – palety INKA, palety z nasávanej kartonáže, plastové palety

Europalety sú najčastejšie používaným druhom paliet na prepravu tovaru. Zároveň však majú aj niekoľko nevýhod, pre ktoré je ich použitie problematické.

Nevýhody europalet:

  • nevhodné na export – hrozí napadnutie škodcami dreva
  • vysoká hmotnosť – nevhodné na leteckú prepravu
  • nie sú dostatočne umývateľné
  • hrozí poranenie o paletu (drevené triesky)

Využite našu širokú ponuku paliet

Palety INKA

Lisované palety INKA predstavujú ideálne riešenie pre export. Vyhovujú smernici ISPM 15 – nehrozí ich napadnutie škodcami dreva. Svojimi vlastnosťami plne nahradzujú klasické europalety.

Ide o veľmi ľahké palety – až o 50 % proti europaletám. Sú vhodné aj pre leteckú prepravu pri dodržaní podmienok rovnomerného zaťaženia a kompletného zabalenia fóliou. Pri stohovaní tvoria o 2/3 nižší stĺpec než europalety a umožňujú bezpečnú manipuláciu bez klincov, triesok a ostrých rohov.

Čo je smernica ISPM 15
(označovaná taktiež ako NIMF 15 / NIPM 15)

Ide o medzinárodnú smernicu zamedzujúcu zavlečeniu škodcov dreva do ďalších krajín. Z toho dôvodu je nutné všetky klasické drevené palety pri exporte dodatočne tepelne ošetrovať. Palety INKA, palety z nasávanej kartonáže a plastové palety tejto norme vyhovujú vďaka svojmu materiálovému zložení. Ich používaním sa preto exportér vyhne dodatočným nákladom za dodatočné tepelné ošetrenie v lokalite dovozu.

 

Palety z nasávanej kartonáže

Veľmi ľahké palety vhodné na jednorazové použitie. Vyrábajú sa špeciálnou technológiou z recyklovaného papiera, vďaka ktorej dosahujú dostatočnú pevnosť a nosnosť – 250 kg pri rovnomernom zaťažení. Vďaka svojej nízkej hmotnosti sú vhodné pre leteckú prepravu, nenapadajú ich škodcovia dreva. Palety z nasávanej kartonáže sú veľmi ľahko recyklovateľné.

 

Plastové palety

Pevnejšia a odolnejšia alternatíva klasických europaliet. Sú vyrobené z recyklovaných plastov. Umývateľné a chemicky stále. Nehrozí napadnutie škodcami dreva.