S tímom Eobal.sk sme usporiadali workshop, na ktorom sme testovali rôzne druhy papierových výplní. Zrhli sme pre vás klady a zápory jednotlivých materiálov.