Formulár sme v poriadku dostali

Formulár sme v poriadku prijali, ďakujeme za zaslanie.

Vzorky odošleme do jedného týždňa, pravdepodobne však skôr.