Patríme do prestížnej európskej siete výrobcov obalov.