Vyberajte si správne obaly – druhy obalov a ich funkcie | Eobal.sk

Zľavy až -40% na výplne do obalov platia len do 27. mája.zobraziť menej ZISTIŤ VIAC

zobraziť viac ZISTIŤ VIAC

Vyberajte si správne obaly – druhy obalov a ich funkcie

Ako sa vyznať v obrovskej ponuke rôznych druhov obalov? Po prečítaní tohto článku by vám to malo byť jasnejšie. Musíme ale trochu zabehnúť do teórie.

Obaly sa totiž líšia podľa toho, aký majú účel, teda akú majú spĺňať funkciu. Napríklad farebný celofán obaľujúci sušienky bude mať za cieľ hlavne upútať pozornosť zákazníka v obchode a ochrániť produkt pred nečistotami. Kartónová krabica, v ktorej boli sušienky spoločne zabalené, má za úlohu ochrániť výrobky pred poškodením a umožniť ľahkú manipuláciu.

Pre zjednodušenie rozdeľujeme obaly podľa účelu do týchto troch skupín:

1. Spotrebiteľský obal, označovaný tiež ako predajný (odbornou terminológiou: primárny obal)
2. Manipulačný obal (odbornou terminológiou: sekundárny obal)
3. Prepravný obal – jednotlivo alebo paletovo (odbornou terminológiou: terciárny obal)

Obal zároveň môže patriť do viacerých skupín. Manipulačný obal doplnený o reklamné oznámenie a informácie môže slúžiť aj ako spotrebiteľský.

POZOR! Častou chybou je využívanie obalu na iné účely, než na aké bol navrhnutý. Napríklad spotrebiteľský (predajný) obal využitý na prepravu tovaru mu často neposkytuje dostatočnú ochranu a výsledkom je poškodenie balených produktov.

Spotrebiteľské (predajné) obaly

Sú určené pre koncového používateľa. Tvoria bezprostredný obal produktu, s ktorým prichádza obvykle priamo do styku (to je dôležité vedieť hlavne pri balení potravín). Nesú informácie o zabalenom produkte a spravidla sú marketingovo spracované, aby zaujali zákazníka. Samostatne nie sú vhodné na prepravu produktov.

Manipulačné obaly

Slúžia na manipuláciu s produktmi medzi jednotlivými fázami distribučného reťazca. Používajú sa často v priemysle. Môžu byť navrhnuté tak, aby sa dali v obchode upraviť do podoby predajného displeja.

Prepravné obaly

Ide o samostatné obalové jednotky, ktoré sú prepravované. Jednotkou máme v tomto prípade na mysli buď jednotlivý obal alebo paletovú jednotku s niekoľkými obalmi s produktmi, ktoré sú prepravované spoločne.

Samostatný prepravný obal sa skladá z vonkajšieho obalu a výplňového materiálu, v ktorom je uložený produkt, ktorý je obvykle ešte umiestnený v spotrebnom obale.

Paletová jednotka sa skladá z palety, ku ktorej je pripevnené väčšie množstvo jednotlivých obalov.

Účelom prepravných obalov je pochopiteľne predovšetkým ochrana produktov počas prepravy. Potreba použitia výplňových materiálov alebo fixácia sa samozrejme líši v závislosti od toho, či prepravujeme jednotlivo alebo na palete. Samostatný obal bude pravdepodobne vystavený počas prepravy mnohým rizikám a tomu musí byť prispôsobená aj jeho vnútorná výbava v podobe výplní a fixácií. Naopak paletová jednotka je vystavená menšiemu riziku pádu, nutné je však použitie ďalších obalových prostriedkov, ako sú napríklad stretch fóliepreložky alebo viazacie pásky.

Paletovému baleniu sa venujeme v našom článku „Ako zabaliť tovar na paletu.

Ďalej, nezávisle od predchádzajúceho členenia, sa používajú tieto označenia obalov:

Skupinové obaly

Ide o obaly, v ktorých je zabalené väčšie množstvo rovnakých výrobkov. Na ich ochranu vnútri obalu je obvykle nevyhnutné použiť fixačné mriežky alebo preložky, aby sa produkty nepoškodili o seba navzájom. Vonkajším obalom často býva krabica alebo prepravka.

Priemyselné obaly

Ide o obaly, ktoré nekončia u spotrebiteľa, ale slúžia na prepravu tovaru medzi podnikateľskými subjektmi – najčastejšie výrobnými podnikmi. To je dôležité z hľadiska legislatívy o narábaní s odpadmi. Tieto obaly môžu mať mnoho podôb a môžu sa skladať z rôznych materiálov. Ide o rozličné krabice, prepravky, boxy, sudy, gitterboxy, vrecia a ďalšie typy obalov.

Obaly z tvarového výseku

Obaly vyrobené metódou tvarového vysekávania. Tento spôsob produkcie je jedným z najobvyklejších pri vlnitej lepenke. Je ho možné použiť aj na tvarovo veľmi náročné aplikácie. Nevýhodou je počiatočná investícia do výsekového nástroja (tvarovej šablóny), ktorého výroba musí predchádzať prvej výrobe obalu (potom sa už tvarový výsek môže používať opakovane).

Zásielkové obaly

Obaly, ktoré sú špeciálne prispôsobené na zasielanie poštou a zásielkovými spoločnosťami. Často sa s nimi stretávame, keď rozbaľujeme objednávky z e-shopov, ktoré tieto obaly používajú. Bývajú vybavené zlepšovákmi, ktoré umožňujú rýchlejšie a jednoduchšie balenie, ako sú napríklad lepiace pásky na chlopniach, samosvorné (predlepené dno) alebo perforované pásky pre ľahké otvorenie. Ide najčastejšie o menšie kartónové krabice a obálky.

Darčekové obaly

Ide o hovorové, neodborné označenie obalov, ktorých najdôležitejšou funkciou je vizuálne zaujímavý alebo inak nápaditý vzhľad. Preto bývajú obvykle opatrené potlačou a ďalšími okrasnými prvkami.

Potlačené obaly

Obaly je nezávisle od ich funkcie a spôsobu použitia možné potlačiť. Účelom potlače je predovšetkým komunikovať so spotrebiteľom, oznamovať mu informácie alebo propagovať produkt či značku. Metód potlače v súčasnosti existuje veľké množstvo, medzi najobvyklejšie patrí flexotlač, offsetová tlač, digitálna tlač a kašírovanie obalov.

Zaujali vás predstavené obaly a nemôžete ich nájsť v našom štandardnom „stále skladom“ sortimente?
Vyrobíme vám ich na zákazku.

Neváhajte nás kontaktovať (aj pre nezáväznú konzultáciu):

tel.: +421 222 205 815
e-mail: info@eobal.sk